AKO ZMENIŤ SMER OTÁČANIA ELEKTROMOTORA

01.02.2014 02:46

Namiesto úvodu:

 

  • Náš trh je bohato zásobený  lacným náradím.
  • Lacné náradie (v našom prípade vŕtačka) nemá prepínanie smeru otáčania.
  • Ak ho chceme použiť ako klasický elektromotor, je to (pre niekoho) problém.
  • Po preštudovaní tohto jednoduchého textu a schém, nájdete odpovede na otázky, ktoré sú v odbornej literatúre zvyčajne vysvetlené veľmi zložito.

 

Ing. Michal Imre

Kontakt

Ing. Michal Imre - IMRE Koprivnica 114
Koprivnica
086 43

00421911921274 imre.michal@gmail.com IČO: 46 299 386
DIČ: 108 324 83 42
č.ú: 0452037090/0900
IBAN: SK80 0900 0000 0004 5203 7090
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX