Články

02.05.2012 05:54
Výpočet sieťového transformátora 1. Určíme, alebo stanovíme výkon P2 a príkon P1 transformátora. Výkon P2 - výkon je súčin napätia a prúdu: U2.I2 + U3.I3 + Un.In (VA). Účinnosť malých sieťových transformátorov je približne 85 percent. Príkon P1: Príklad: Navrhnite transformátor so...
02.05.2012 05:28
Napájanie LED v automobiloch   Existuje viacero druhov napájania LED diód: Pomocou rezistora Pomocou prúdového zdroja PWM signálom   Prúdový zdroj Charakteristikou prúdového zdroja je, že nech ho zaťažíme akoukoľvek záťažou, tak obvodom tečie stále rovnaký...
<< 1 | 2 | 3

Kontakt

Ing. Michal Imre - IMRE Koprivnica 114
Koprivnica
086 43

00421911921274 imre.michal@gmail.com IČO: 46 299 386
DIČ: 108 324 83 42
č.ú: 0452037090/0900
IBAN: SK80 0900 0000 0004 5203 7090
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX